Osobnosti

Karel IV.
( 1316 - 1378)

český král

Moodle (ESF IVY)

moodle.sgo.cz

Info

Dnes je

svátek má .


Závěrečná tisková zpráva

Projekt Inovace výuky společenských věd

CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Projekt byl zaměřen na výuku společenskovědních předmětů na Slovanském gymnáziu. Propojením předmětů dějepis, zeměpis a občanská výchova / základy společenských věd a prostřednictvím interaktivních metod a výukových strategií jsme usilovali o zefektivnění výuky, posílení mezipředmětových vztahů a větší motivaci žáků. Byly vytvořeny výukové materiály v grafické i elektronické podobě uspořádané do tematických souborů, které byly postupně ověřovány ve výuce. Tyto materiály jsou využívány nejen pro potřeby školní výuky, ale rovněž pro domácí přípravu žáků. Všechny materiály jsou dostupné na webových stránkách projektu (www.ivy.sgo.cz), čímž je zaručen efektivní individuální přístup k jednotlivým žákům, zejména k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu bylo naučit žáky pracovat s textem, číst s porozuměním odborný i ikonický text (mapy, grafy, číselné tabulky atd.), analyzovat dokumenty, provádět komparaci materiálů, vést diskusi, učit se argumentovat a formulovat závěry. Výše uvedené skutečnosti zvýší šance žáků při výběru dalšího studia a na trhu práce.

Projekt byl zahájen 1. listopadu 2010, ukončen byl 30. června 2012. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celkový rozpočet projektu činil 2 287 500 Kč.